Общи условия и политики

Общи условия и политики на семеен хотел „Щастливците“

1.Условия за резервация:

1.1. Резервация в семеен хотел „Щастливците“ бихте могли да направите по един от следните начини:

– обадете се на тел.: 0886622460;

– пишете ни на e-mail: shtastlivcite@gmail.com;

– пратете запитване от формата за контакт на нашия сайт: http://www. shtastlivcite.com/;

– заповядайте на място в хотела.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, Вие ще получите потвърждение за резервация на посочен от Вас електронен адрес или по телефона.

1.3. С цел потвърждаване на Вашата резервация по преценка на хотела, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването. Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 3 (три) работни дни след получаването на потвърждението. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, сe заплаща в деня на настаняване.

1.4. Като изискуем гарантиращ депозит при резервации, касаещи пакетни и празнични предложения, по преценка на хотела може да бъде посочена сума в размер на 100 (сто) % от сумата на резервацията. Не по – късно от 3 (три) работни дни след получаване на потвърждението (освен ако не е договорен друг срок), клиента следва да плати посоченият изискуем депозит.

1.5.  При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на плащане на депозит.

1.6.  При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.

1.7.  При резервации по телефона „от днес за утре“ или „от днес за днес“, при които няма възможност за предварително заплащане на депозит, хотелът гарантира запазване на помещението при настаняване до 16 ч.

1.8.  Когато клиент направи резервация в семеен хотел „Щастливците“ се счита, че се е запознал с настоящите общи условия и е съгласен с тях. Резервации, приети по телефон, електронна поща или през нашия сайт се считат за възникващо договорно отношение.

  1. Възможности за плащане:

2.1. В брой на място в хотела

2.2. С кредитна или дебитна карта

2.3. За гарантиращи депозити по резервации – Банков превод по следната банкова сметка:

IBAN BG41TTBB94001528415747

Експресбанк

  1. 3. Цени за настаняване

3.1. Цените на нощувките в хотела се определят съгласно актуален ценоразпис, публикуван на интернет страницата на хотела.

3.2. Хотелът има право да определя цени, различни от обявените в ценовата листа за дните на официални празници и за други периоди, изрично определени от хотела.

  1. Условия за анулации

4.1. Анулация на направена от Вас резервация, можете да направите по следния начин:

– пишете ни на e-mail: shtastlivcite@gmail.com. Моля упоменете Вашите имена и датата на резервацията Ви.

4.2. При анулация на потвърдена резервация до 20 (двадесет) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.

4.3. При анулация на резервацията от 20 (двадесет) до 7 (седем) дни преди пристигане, клиентът дължи неустойка в размер на 50 (петдесет) % от общата сума, платена като депозит, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.

4.4. При анулация на резервацията в срок, по-кратък от 7 (седем) дни преди деня на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняване, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

4.5. При анулация на резервация по специални празнични пакети в срок от 60 (шестдесет) до 30 (тридесет) дни преди пристигане, клиентът дължи неустойка в размер на 50 (петдесет) % от общата сума, платена като депозит.

4.6. При анулация на резервация по специални празнични пакети в срок, по-кратък от 30 (тридесет) дни преди деня на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняване, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

4.7. Семеен хотел „Щастливците“ запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

– Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

– Възстановява платения от клиента депозит в 10 (десет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

  1. Условия за настаняване

5.1. Настаняването се извършва от 14:00 ч. до 23:30 ч.

5.2. Настаняването в хотела се осъществява след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на клиента. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма.

5.3. Напускането на стаите се извършва не по-късно от 12:00 ч. в деня за освобождаването.

5.4. При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса от 10 лв. за всеки просрочен час, освен ако не е уговорено друго с хотела.

5.5. В стаите и общите помещения на хотела НЕ се пуши!

5.6. Гостите и посетителите на хотела са длъжни да пазят собствеността на хотела. В случай на вреди се дължи обезщетение.

5.7. При ползването на услугите на хотела /общи помещения, релакс зона, ресторант, детски кът/ гостите и посетителите на хотела не следва да нарушават спокойствието на останалите гости.

5.8. Клиентите, ползващи услугите семеен хотел „Щастливците“ следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.

5.9. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на комплекса. Екипът на семеен хотел „Щастливците“ не носи отговорност за лица под 18 год., оставени без надзор.

  1. Политика за защита на личните данни

6.1. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация няма да бъде предоставяна за други цели.

6.2. Семеен хотел „Щастливците“ има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират или направят резервация. Информацията, чрез която потребител на интернет страницата www.shtastlivcite.com може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която потребителят предоставя при резервацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните услуги.

6.3. Семеен хотел „Щастливците“ се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури

– в други посочени в закона случаи.

  1. Политика за използване на „бисквитки“

7.1. С посещаването на сайта www.shtastlivcite.com, потребителите се съгласяват бисквитки от него, негови партньори и рекламните платформи, използвани от него да бъдат поставяни на устройствата им.

7.2. Ако потребителя не желае да бъдат поставяни бисквитки на неговото устройство, той може да направи това от настройките на софтуера, с който отваря настоящия сайт www.shtastlivcite.com, като в такъв случай не може да се гарантира пълното и акуратно функциониране на сайта.

7.3. Потребителя се счита за уведомен по отношение на неиндивидуализираното проследяване на неговото поведение на сайта и в интернет при посещение, резервация, записване, преминаване от друг сайт и др. от страна на www.shtastlivcite.com